فهرست بستن

خریدکپسول آتش نشانی پیشرو

کپسول آتش نشانی پیشرو امروزه در مکان های مختلفی برای جلوگیری از خسارات ناشی از انواع حریق مورد استفاده قرار می گیرند. البرز نجات پیشرو که با نام پیشرو هم شناخته شده است در سال ۱۳۶۱ و در شهر تهران تاسیس شده است. این شرکت فعالیت خود را با تولید انواع خاموش کننده پودری و کربنی آغاز کرد. محصولات تولیدی پیشرو شامل انواع خاموش‌ کننده‌ های پودری، دی‌ اکسید کربن، کپسولهای پودر پایه مونو آمونیوم فسفات، خاموش‌کننده‌های آب و گاز، فوم و کف اشاره کرد.

کپسول های پودر و گاز

کپسول آتش نشانی پیشرو 4 کیلوگرمی پودر و گاز،خرید کپسول آتش نشانی پیشرو، کپسول آتش نشانی پیشرو
کپسول آتش نشانی پیشرو 6 کیلوگرمی پودر و گاز،خرید کپسول آتش نشانی پیشرو، کپسول آتش نشانی پیشرو
کپسول آتش نشانی پیشرو 50 کیلوگرمی پودری بالن،خرید کپسول آتش نشانی پیشرو، کپسول آتش نشانی پیشرو
کپسول آتش نشانی پیشرو 3 کیلوگرمی پودر و گاز،خرید کپسول آتش نشانی پیشرو، کپسول آتش نشانی پیشرو

کپسول های CO2

کپسول آتش نشانی پیشرو 25 کیلوگرمی پودر و گاز،خرید کپسول آتش نشانی پیشرو، کپسول آتش نشانی پیشرو
کپسول آتش نشانی پیشرو 1 کیلوگرمی پودر و گاز،خرید کپسول آتش نشانی پیشرو، کپسول آتش نشانی پیشرو
کپسول آتش نشانی پیشرو 10 کیلوگرمی پودر و گاز،خرید کپسول آتش نشانی پیشرو، کپسول آتش نشانی پیشرو
کپسول آتش نشانی پیشرو 10 کیلوگرمی پودر و گاز،خرید کپسول آتش نشانی پیشرو، کپسول آتش نشانی پیشرو

کپسول های آب و گاز