فهرست بستن

خرید کپسول آتش نشانی هونامیک

کپسول آتش نشانی هونامیک از کپسول های ایرانی تولیدی شرکت هونامیک است که در ۶ وزن متفاوت و در ۲ نوع پودری و CO2 تولید و در بازار عرضه شده است. دمای نگهداری این کپسول از -۱۵ درجه تا +۵۰ درجه سانتی گراد است که نوع CO2 برای آتش سوزی های جریان الکتریسیته به کار می رود.

کپسول آتش نشانی هونامیک 25 کیلوگرمی،خرید کپسول آتش نشانی هونامیک، کپسول آتش نشانی هونامیک
کپسول آتش نشانی هونامیک 6 کیلوگرمی،خرید کپسول آتش نشانی هونامیک، کپسول آتش نشانی هونامیک
کپسول آتش نشانی هونامیک 5 کیلوگرمی،خرید کپسول آتش نشانی هونامیک، کپسول آتش نشانی هونامیک
کپسول آتش نشانی هونامیک 2 کیلوگرمی،خرید کپسول آتش نشانی هونامیک، کپسول آتش نشانی هونامیک
کپسول آتش نشانی هونامیک 4 کیلوگرمی دی اکسید کربن،خرید کپسول آتش نشانی هونامیک، کپسول آتش نشانی هونامیک
کپسول آتش نشانی هونامیک 6 کیلوگرمی ،پودری،خرید کپسول آتش نشانی هونامیک، کپسول آتش نشانی هونامیک
کپسول آتش نشانی هونامیک 2 کیلوگرمی پودر و گاز،خرید کپسول آتش نشانی هونامیک، کپسول آتش نشانی هونامیک
کپسول آتش نشانی هونامیک 12 کیلوگرمی،خرید کپسول آتش نشانی هونامیک، کپسول آتش نشانی هونامیک