درباره ما

شرکت مهندسی مشاور ایمن فراز روژان بابهره گیری از مهندسین و کارشناسان با تجربه در حوزه HSE و ایمنی و آتش نشانی تاسیس گردیده است. کارشناسان این شرکت با توجه به تجربه اندوزی بسیار ارزشمند در صنایع نقت و گاز، توانایی و تخصص بسیار بالایی در خصوص مشاوره HSE و ارائه راهکارهای مهندسی به منظور پیشگیری از حوادث در صنایع مختلف را دارا می باشند. در سال های اخیر میزان حوادث و سوانح در صنایع گونان به علت عدم رعایت اصول و مقررات ایمنی به شدت افزایش یافته و باعث پیامدهای تلفات انسانی و خسارات هنگفت مالی گردیده است. به همین منظور این شرکت با بهره گیری از دانش فنی روز و استانداردهای بین المللی افتخار دارد. به منظور نهادینه سازی استانداردها و مقررات ایمنی و همچنین ارتقاء فرهنگ HSE در صنایع نسبت به انجام مشاوره HSE، آموزش و دیگر اقدامات فنی و مهندسی به منظور ارتقاء وضعیت ایمنی در صنایع اقدام نماید.

X